Od konce. / From the end.

Zaseklo se přihlášení na actifit.io :-/

Právě pobíhám mezi kuchyní a NTB. Vařím na zítřek vepřový guláš. Sue něco studuje, MGB a manželka jsou v práci a já relaxuji při vaření.

I'm running between the kitchen and NTB. I'm cooking pork stew for tomorrow. Sue is studying something, MGB and his wife are at work and I'm relaxing while cooking.

Around 7 pm, I was still sitting outside on the swing. Sofia was running around on a rope. I just took a picture of a stone. When I first saw it, I immediately ran for my box of #GOOGLYEYES, because the stone was asking for a view of the world.

IMG_20200616_182837.jpg

IMG_20200616_182241.jpg

The evening walk with Sofia was short. After 53k steps, I really didn't want a longer walk.

I ended the afternoon delivery in Volyn, where I drove from Vodňany. Here I was lucky enough to take a picture of the fountain in the square.

IMG_20200616_134003.jpg

The morning work took me to Písek to the old stone bridge.
I was a little surprised that the sand sculptures still held shape (after heavy rain). The photo is a view of the city castle and a partial view of the bridge.

IMG_20200616_075423.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Kolem 19 -té hodiny jsem ještě seděl venku na houpačce. Okolo pobíhala Sofie na laně. Zrovna jsem dofotil jeden kámen. Při jeho prvním spatření jsem okamžitě běžel pro svou krabičku s #GOOGLYEYES, protože ten kámen si říkal o pohled na svět.
IMG_20200616_182855.jpg

IMG_20200616_182420.jpg

Večerní procházka se Sofií byla krátká. Po 53k krocích se mi už opravdu na delší procházku nechtělo.

Odpolední rozvážku jsem končil ve Volyni, kam jsem přejížděl z Vodňan. Zde se mi poštěstilo vyfotit kašnu na náměstí.

Ranní práce mne zavedla do Písku ke starému kamennému mostu.
Trochu jsem se divil, že písečné sochy ještě drží (po velkém dešti) tvar. Foto je pohled na městský hrad a částečný pohled na most.
IMG_20200616_075431.jpg

linka.png
#aroundworld


53852
Daily Activity, Moving Around Office, Walking