Škola létání. / Flying school.

Nový pracovní týden začal pěkně zostra. A vyhlídka na další dny není o mnoho lehčí. Ani jsem si nevzpomněl na nějaké fotky.

The new working week started pretty sharply. And the prospect of the next few days is not much easier. I didn't even remember any photos.

So I'll be back in time. Specifically until Saturday. I was standing at the pen and was about to take Sofia on a leash when a small bundle of feathers landed at my feet. I wondered for a moment where the little bird came from.
IMG_20200613_153943.jpg

Then I realized that there was a nest under the roof of the woodshed. The cub flew awkwardly a few steps away. Above my head came the warning voice of one of the cub's parents. He guarded him every time he tried to fly.

I quickly took two pictures, took Sofia out of the pen and went for a walk. After a few steps, I stopped and looked back at the cub. He sat in front of the woodshed, looking toward the nest. An adult bird stood on the roof of the woodshed, fluttering its wings here and there, as if showing the young man how to use his wings.

Today I saw the young "student" again. His flight was smoother and longer than on Saturday. So I wish him a happy flight :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png

Vrátím se proto trochu v čase. Konkrétně do do soboty. Stál jsem zrovna u kotce a chystal se vzít Sofii na vodítko, když mi u nohou přistál malý uzlíček peří. Chvíli jsem přemýšlel, od kud se to malé ptáče vzalo.
IMG_20200613_154007.jpg

Pak jsem si uvědomil, že pod střechou dřevníku je hnízdo. Mládě neuměle popolétlo o pár kroků. Nad mou hlavou se ozval výstražný hlas jednoho z rodičů mláděte. Střežil ho na každém jeho pokusu o létání.

Rychle jsem udělal dva snímky, vyvedl Sofii z kotce a vydal se na procházku. Po několika krocích jsem se zastavil a ohlédl za mládětem. Sedělo před dřevníkem a dívalo se směrem k hnízdu. Na střeše dřevníku stál dospělý pták a sem tam zamával křídly, jakoby ukazoval mladému, jak má použít křídla.

Dnes jsem mladého "studenta" zahlédl znovu. Jeho let byl plynulejší a delší než v sobotu. Přeji mu tedy šťastný let :-).

linka.png
#aroundworld


52852
Daily Activity, Moving Around Office, Walking