Náročný den. / Hard day.

Podle všech známek začíná sezóna. Není divu. Prázdniny jsou za rohem a většina českých turistických středisek se chystá na zvýšený zájem turistů. Tomu odpovídají pracovní výkony :-).

By all accounts, the season is starting. No wonder. Holidays are around the corner and most Czech tourist resorts are preparing for increased tourist interest. This corresponds to the work performance :-).

I was in South Moravia again. Only the management of the company knows why we go there. I drove past the Vranov nad Dyjí chateau. Unfortunately, I do not have a photo. So just an illustrative photo of what I'm looking at from our terrace. Compared to yesterday, a sunny idyll.
IMG_20200611_191258.jpg
When I see the blooming black elderberry, I am surprised that I have not yet "met" the elf Bezinka this year.

Byl jsem zase na jižní Moravě. Proč jezdíme až tam, ví jen vedení firmy. Projížděl jsem kolem zámku Vranov nad Dyjí. Bohužel, fotku nemám. Tak jen ilustrační foto, na co koukám z naší terasy. Oproti včerejšku slunečná idilka.
IMG_20200611_191331.jpg
Když vidím ten rozkvetlý černý bez, divím se, že jsem ještě letos "nepotkal" skřítka Bezinku.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png
#aroundworld


61476
Daily Activity, Moving Around Office, Walking