Vodopád. / Waterfall.

Chvála budiž dešti. Příroda jásá, ale lidem už začíná vadit. Stačí se však patřičně obléci a vychutnat si procházku na maximum. Dnešní drobný déšť nevadil ani našim psům a tak jsme se trochu prošli.

drops.gif

Praise be to the rain. Nature rejoices and people are already starting to mind. However, all you have to do is dress properly and enjoy the walk to the fullest. Today's light rain didn't bother our dogs either, so we walked a bit.

Surprisingly, I managed to take a few pictures of raindrops on the plants.
IMG_20200610_171812.jpg

IMG_20200610_171601.jpg

After a walk with the dogs, I went for another walk alone. In April of this year, I was taking a picture of a small waterfall on our creek.
IMG_20200409_111008.jpg
The waterfall had very little water at that time. I promised myself that I would go see him after the rain.

There was a little rain again. The journey through the damp forest was a pleasant refreshment. The closer I got to the waterfall site, the more the roar of water could be heard. After a few days of rain, it would be strange if the waterfall could not be heard.

And here we have it in full strength and beauty. The fresh energy in the forest was nothing compared to the energy surge at the waterfall. I can hardly imagine the power of a waterfall on Niagara.
IMG_20200610_170729.jpg

Kupodivu se mi podařilo udělat pár snímků kapek deště na rostlinách.
IMG_20200610_171945.jpg

Po procházce se psy jsem vyrazil sám ještě na jednu procházku. V dubnu letošního roku jsem zda dával snímek malého vodopádu na našem potoce.
IMG_20200409_111131.jpg
Vodopád měl tehdy hodně málo vody. Slíbil jsem si, že se na něj půjdu podívat po dešti.

Spustil se zase drobný déšť. Cesta vlhkým lesem byla příjemným osvěžením. Čím víc jsem se blížil k místu vodopádu, tím více bylo slyšet hukot vody. Po několika denním dešti by bylo divné, kdyby vodopád slyšet nebyl.

A tady ho máme v plné síle a kráse. Svěží energie v lese byla nic proti energetickému přívalu u vodopádu. Skoro si nedokážu představit, jakou sílu musí mít třeba vodopád na Niagaře.

fall.gif

linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png
#aroundworld

52656
Daily Activity, Moving Around Office, Photowalking