Prší. / It is raining.

Nevím jak jinde, ale dnes vystřídala vesmírného zahradníka úklidová četa. Zřejmě si dali za úkol spláchnout lidské pokolení z povrchu zemského :-). Nebylo by divu. Už jsme se, jako lidi, na této planetě podepsali až až.

I don't know how else, but today the space gardener was replaced by a cleaning crew. Apparently they set themselves the task of flushing the human race from the face of the earth :-). No wonder. We, as humans, have already signed up on this planet.

I'll have to buy a wetsuit for walks. An umbrella would also be good, but if you have a "wild" dog in one hand, an umbrella is not practical. I also don't have a good experience with a raincoat. Most raincoats are waterproof from the inside. The rain will slide on it, but the person sweats in a raincoat and is damp from sweat. It is quite cold for a walk in a swimsuit, especially in the late afternoon and evening :-).

I have another image for the collection for @krakonos. This time it is a manhole cover from the town of Strakonice in southern Bohemia. @krakonos will soon be able to exchange images on the network :-). Maybe a new collector's field will be created :-D.
IMG_20200609_143404.jpg

Budu si muset na procházky pořídit plavecký neopren. Deštník by také byl dobrý, ale když máte v jedné ruce "divokého" psa, není deštník praktický. S pláštěnkou také nemám dobrou zkušenost. Většina pláštěnek je totiž nepromokavá ze vnitř. Déšť po ní sice zklouzne, ale člověk se v pláštěnce potí a je navlhlý od potu. Na procházku v plavkách je dost chladno, zvlášť v pozdním odpoledni a k večeru :-).

Mám pro @krakonos -e další snímek do sbírky. Tentokrát je to poklop od kanalizace z města Strakonice na jihu Čech. Za chvíli si bude @krakonos moci vyměňovat snímky na síti :-). Možná tak vznikne nový sběratelský obor :-D.
IMG_20200609_143432.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png
#aroundworld


55171
Daily Activity, Moving Around Office, Walking