Úlovek. / Catch.

Po sobotním a nedělním odpočinku opět zvýšená aktivita. Potkal jsem na cestách pár zajímavých míst, ale jak už to tak bývá, nebylo kde zastavit. A tam, kde jsem mohl stát, tam nebylo nic zajímavého.

After Saturday and Sunday rest, increased activity again. I met a few interesting places on the road, but as usual, there was nowhere to stop. And where I could stand, there was nothing interesting.

Or would you be interested in pictures of gas stations? Definitely not :-). However, there will still be a picture. I drove through the small town of Nová Bystřice, where one branch of the narrow-gauge railway ends. The seasonal steam train did not run here, but during the unloading in the local square I managed to "catch" the picture for @krakonos.
IMG_20200608_124140.jpg

Nebo by vás zajímaly snímky čerpacích stanic? Určitě ne :-). Nějaký snímek však přece jen bude. Projížděl jsem malým městem Nová Bystřice, kde končí jedna větev úzkorozchodné železnice. Sezonní parní vlak zde sice nejel, ale při vykládce na místním náměstí se mi podařilo "ulovit" snímek pro @krakonos -e.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlistolinka.png
#aroundworld


53824
Daily Activity, Moving Around Office, Walking