Šedý a zelený pátek. / Gray and green Friday.

Ano, to byly dnes převládající barvy. Šedé mraky, šedé proudy deště nahoře a jako protipól, zelená barva na zemi. Jsem zvědav, kdy si zemědělci začnou stěžovat, že moc prší.

Yes, those were the predominant colors today. Gray clouds, gray streams of rain above and as a counterpoint, green color on the ground. I wonder when the farmers will start complaining that it's raining too much.

In the evening, Sue and I took a moment when the clouds spread and we went to ventilate the dogs. I returned to my childhood for a moment, when we didn't mind a drop of rain. I like the smell of nature between the waves of rain. The meadow has its own scent, the deciduous forest has a different one and the conifers also smell different. All the scents together brought back my memory.

On the way across the field, another color caught my eye. Cornflowers grew in one place. I had to take pictures of them :-). As soon as I hid my cell phone in my pocket, the sky "fell" on us. We ran home soaked.
IMG_20200605_182923.jpg

Večer jsme se Sue využili chvilku, kdy se mraky roztáhly a šli jsme provětrat psy. Na okamžik jsem se vrátil do dětství, kdy nám nějaká ta kapka deště nevadila. Mám rád vůni přírody mezi vlnami deště. Louka má svou vůni, listnatý les má zase jinou a jehličnany voní také jinak. Všechny ty vůně dohromady vyvolaly mou vzpomínku.

Cestou přes pole mi padla do oka jiná barva. Na jednom místě rostly chrpy. Musel jsem si je vyfotit :-). Sotva jsem schoval mobil do kapsy, "spadla" na nás obloha. Domů jsme doběhli totálně promočení.
IMG_20200605_182953.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto#aroundworld


53498
Daily Activity, Moving Around Office, Walking