Zlato? / The Gold?

Trochu jsem ošidil odpolední procházku se Sofií. Jednak pršelo a nechtělo se mi dlouho pobíhat v dešti a navíc jsem chtěl očistit kameny, které jsem si donesl ze [včerejší výpravy]((https://peakd.com/hive-193552/@bucipuci/actifit-bucipuci-20200602t192635024z).

I cheated a little afternoon walk with Sofia. On the one hand, it was raining and I didn't want to run in the rain for a long time, and on the other hand, I wanted to clean the stones I brought from yesterday's expedition.

The cleaned stones revealed their secret. Miniature veins of pure crystal, weathered "eyes" of pyrope, pieces of anthracite and ....
IMG_20200603_195858.jpg

IMG_20200603_194937.jpg

At 90%, I can say that you are looking at pyrite grains. 10% I keep the hope that it is golden scales :-).
IMG_20200603_195337.jpg

IMG_20200603_194725.jpg

Here is a probability bordering on the certainty that the gray in the middle of the stone is a silver coating.
IMG_20200603_200506.jpg

Yesterday's expedition and today's cleaning paid off. I already know where I'm going to play the miner next time :-).

Očištěné kameny vydaly své tajemství. Miniaturní žilky čistého křišťálu, zvětralá "očka" pyropu, kousky antracitu a ....
IMG_20200603_200131.jpg

Na 90% mohu tvrdit, že se díváte na zrnka pyritu. 10% si ponechávám naděje, že jde o zlaté šupinky :-).
IMG_20200603_194748.jpg

IMG_20200603_195427.jpg

Tady je pravděpodobnost hraničící s jistotou, že to šedé uprostřed kamene je stříbrný povlak.
IMG_20200603_200612.jpg

Včerejší výprava a dnešní čištění se vyplatilo. Už vím, kam si příště půjdu hrát na horníka :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

47153
Daily Activity, Moving Around Office, Walking