Stará halda. / Old heap.

Dnes jsem měl jen krátkou trasu a byl doma brzy. Vydal jsem se proto sám prozkoumat místo, kam se vyvážela hlušina z bývalých dolů na stříbro.
IMG_20200602_151730.jpg

Today I had only a short route and was home early. So I set out to explore the site where the tailings from the former silver mines were exported.

Nothing interesting at first glance. Poorly permeable grove. However, under the trees you can see hills of rubble. I didn't have any tools with me, so I just inspected the dirt and stones.
IMG_20200602_151748.jpg

I found a piece of weathered anthracite, some quartz and common stone. I took a few pieces of stones home. When I clean them, I'll find out what they are :-).

Anthracite (antracit)
IMG_20200602_151813.jpg

Quartz vein (křemenná žíla)
IMG_20200602_154250.jpg

Detail of a quartz vein (detail křemenné žíly)
IMG_20200602_154806.jpg

Ordinary quartz? (obyčejný křemen)
IMG_20200602_155353.jpg

Detail of quartz (detail křemene)
IMG_20200602_160104.jpg

Na první pohled nic zajímavého. Špatně prostupný háj. Pod stromy je však vidět kopečky suťovité hlíny. Neměl jsem s sebou žádné nářadí a tak jsem jen prohlížel hlínu a kamení.

Našel jsem kousek zvětralého antracitu, nějaké křemeny a všeobecný kámen. Několik kousků kamenů jsem si odnesl domů. Až je vyčistím, zjistím co jsou zač :-).
IMG_20200602_174254.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

41711
Daily Activity, Moving Around Office, Walking