Pátek. / Friday.

IMG_20200529_172229.jpg

Po dlouhé době jsem zase cítil vůni lesa. Celý týden u nás během dne pršelo. Vláhy bylo relativně dostatek a dostala se i pod velké stromy.

After a long time, I could smell the forest again. It rained with us all week during the day. There was relatively enough moisture and it got under large trees.

On an afternoon walk with the dogs, I walked about 12 kilometers through the forest and had the opportunity to watch how satisfied the forest is with the rain :-). The moss catches this moisture for a while. Colder air and water are a blessing for the forest and the field.

The opening image shows a dry acacia tree. Its end was not caused by drought, but by hares and deer, which bit the bark of the trunk in the winter.

Na odpolední procházce se psy jsem nachodil asi 12 kilometrů po lese a měl tak možnost sledovat, jak je les s deštěm spokojený :-). Mech na nějakou dobu tuto vláhu zachytí. Chladnější vzduch a voda je pro les i pole požehnáním.

Na úvodním snímku je uschlý akát. Jeho konec nezapříčinilo sucho, ale zajíci a srnky, kteří v zimě okousali kůru na kmeni.

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

53067
Daily Activity, Moving Around Office, Walking