Písek v Písku. / Sand in the Písek.

Služební povinnosti mne dnes zavály do Písku. Projížděl jsem městem a jednu zastávku jsem měl u starodávného kamenného mostu, který je skoro stejně starý, jako jeho slavnější kolega Karlův most v Praze.
IMG_20200526_093700.jpg

Today, my duties took me to the town of Písek. I was driving through the city and I had one stop at the ancient stone bridge, which is almost as old as his more famous colleague Charles Bridge in Prague.
IMG_20200526_093647.jpg

There were several sand sculptures on the banks of the Otava River, not far from the bridge. Every year, at this time, a "sandy" simpositium takes place here. The finished works adorn the waterfront until the weather destroys them.
IMG_20200526_093541.jpg

Many admirers were not here today, because the restrictions on tourism still apply. We can only hope that the sand sculptures will be met by foreign admirers.
IMG_20200526_093556.jpg

Na nábřeží řeky Otavy, kousek od mostu, bylo několik písečných skulptur. Každý rok, touto dobou, zde probíhá "písečné" simpozium. Hotová díla zdobí nábřeží, dokud je povětrnostní vlivy nezničí.
IMG_20200526_093614.jpg

Dnes zde mnoho obdivovatelů nebylo, protože ještě platí omezení turistiky. Můžeme jen doufat, že se písečné sochy dočkají i cizokrajných obdivovatelů.
IMG_20200526_093628.jpg

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

51470
Daily Activity, Moving Around Office, Walking