Around The World: Challenge -#1 - Evaluation (vyhodnocení)

atw1.gifIt's never too late to do good things. One of those good things is right here. With a delay, but still, there is an evaluation of the first round of the old-new competition
Around The World

There are 0.2 HBD and 100 AFIT in the game. Due to the fact that only one participant entered the first round, I had saved work with counting points.

The only participant and winner of this round is

@garygeo1

gary.jpeg
Take a look at his report from a bike trip to Rakovnicko in Central Bohemia.

The prize for the winner is 0.2 HBD and 100 AFIT
Congratulations
Snímek z 2020-05-23 21-42-47.png
Snímek z 2020-05-23 21-43-02.png

If you are interested in this competition, I refer you to the announcement of the second round, where you can read about the rule and method of evaluation.

plast2.pngNa dobré věci není nikdy pozdě. Jedna z těch dobrých věcí je právě zde. Se zpožděním, ale přece, je tu vyhodnocení prvního kola staronové soutěže
Around The World

Ve hře je 0.2 HBD a 100 AFIT. Vzhledem k tomu, že do prvního kola se přihlásil jen jeden účastník, měl jsem ušetřenou práci s počítáním bodů.

Jediným účastníkem a zároveň výhercem tohoto kola je

@garygeo1

Podívejte se na jeho reportáž z cyklovýletu na Rakovnicko ve středních Čechách.

Cena pro vítěze je 0.2 HBD a 100 AFIT
Gratuluji

Zájemce o tuto soutěž odkazuji na vyhlášení druhého kola, kde se dočtete o pravidle a způsobu hodnocení.

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto#aroundworld16304
Daily Activity, Walking