Nahoru, dolů, poklusem. / Up, down, trot.

I když Šumava nejsou velehory, jízda v některých lokalitách je doslova horská dráha. Nahoru, dolů, zatáčka sem, zatáčka tam. A ani v nižších partiích se řidič nenudí :-).

Although the Šumava Mountains are not high mountains, riding in some localities is literally a roller coaster. Up, down, turn here, turn there. And even in the lower parts the driver is not bored :-).

At the second stop, I was stockpiling supplies for the Na Rovině cottage. Less than 800 meters above sea level. They had a nice well there but no water.
IMG_20200515_082907.jpg

Almost everyone knows Klatovy towers. I remembered @krakonos again and instead of towers he photographed a manhole cover for him :-).
IMG_20200515_111548.jpg

An afternoon walk took place in a trot. Sue married Ashley and I married Sofia. They trotted side by side like a race :-).
sa2.jpg

Na druhé zastávce jsem skládal zásoby pro chatu Na Rovině. Necelých 800 metrů nad mořem. Měli tam pěkně udělanou studánku ale bez vody.
IMG_20200515_082929.jpg

Klatovské věže zná skoro každý. Vzpomněl jsem si opět na @krakonos -e a místo věží pro něj vyfotil kanalizační poklop :-).

V poklusu se odbyla odpolední procházka. Sue vzala Ashleyho a já Sofii. Klusali vedle sebe jako o závod :-).
sa1.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


55265
Daily Activity, Moving Around Office, Walking