Déšť. / Rain.

Studený máj, ve stodole ráj. Odkud a kdy přišla tato pranostika do Čech netuším (možná to bude vědět @krakonos), ale tento týden se naplňuje :-).
IMG_20200513_051833.jpg

Cold May, paradise in the barn. I have no idea where and when this pranostika came to Bohemia (maybe @krakonos will know), but this week is coming true :-).
IMG_20200513_051845.jpg

While in the morning the clouds were only drifting through the sky, in the afternoon the space gardener decided to sprinkle his earthly garden again.
IMG_20200513_173843.jpg

The early evening walk was "wet". However, when a person is properly dressed, there is no bad weather :-).
IMG_20200513_173907.jpg

Zatím co dopoledne se mraky oblohou jen proháněly, odpoledne se vesmírný zahradník opět rozhodl pokropit svou zemskou zahradu.
IMG_20200513_174351.jpg

Podvečrní procházka tak byla "mokrá". Když je však člověk vhodně oblečen, neexistuje špatné počasí :-).
IMG_20200513_174409.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


#aroundworld

51190
Daily Activity, Moving Around Office, Walking