Duby. / Oaks.

Mám rád všechny stromy. Pokud bych však měl některý strom dát na první místo, byl by to dub. Líbí se mi jejich majestátnost. Rád pod duby odpočívám a s jejich svolením čerpám energii.
IMG_20200512_174306.jpg

I like all the trees. However, if I had to put a tree in the first place, it would be an oak. I like their majesty. I also like to rest under the oaks and draw energy with their permission.
IMG_20200512_174329.jpg

I'm lucky there are a lot of oaks around me. They mostly line the edges of the forest and also grow on the dams of ponds, of which there are many in southern Bohemia.
IMG_20200512_174356.jpg

Even today I used a short afternoon walk (+ 10k) to relax under the oaks. The trees and the whole forest were refreshed by yesterday's rain and provided soothing energy.
IMG_20200512_180938.jpg

Mám to štěstí, že v mém okolí je dubů spousta. Většinou lemují okraje lesa a také rostou na hrázích rybníků, kterých je v jižních Čechách hodně.
IMG_20200512_180951.jpg

I dnes jsem využil krátkou odpolední procházku (+10k) k relaxaci pod duby. Stromy i celý les byly osvěženy včerejším deštěm a dodávaly uklidňující energii.
IMG_20200512_181051.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


awwa1.gif

51529
Daily Activity, Moving Around Office, Walking